Начало / Преподаватели / Администрация /

Румяна Атанасова

Ректорат, Финансово-счетоводен отдел - Счетоводител при СССО

Румяна Атанасова
Телефон 9635245/688; 9634176
E-mail atanasova_ssso@uacg.bg