Начало / Преподаватели / Администрация /

Лидия Кръстева

Ректорат, Финансово-счетоводен отдел - Счетоводител при СССО

Лидия Кръстева
Телефон 9635245/688, 9634176
E-mail krusteva_ssso@uacg.bg