Начало / Преподаватели / Администрация /

инж. Борислав Симонов

Строителен факултет, Строителни материали и изолации - Инженер поддръжка

инж. Борислав Симонов