Начало / Преподаватели / Администрация /

Божан Ганев

Университетска библиотека - Системен администратор

Божан Ганев
Телефон 9635245/716
E-mail bganev_lib@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2017