Начало / Преподаватели / Администрация /

Зоя Владова

Център за научни изследвания и проектиране - Организатор

Строителен факултет, Строителни материали и изолации - Секретар на катедра

Зоя Владова
Кабинет Корпус А, етаж 3, 301Б
Телефон 9635245/447, 029633259
Факс 028656934
E-mail zoya.vladova@abv.bg