Начало / Преподаватели / Администрация /

Генка Колева

РекторатСекретар на ВУЗ

Генка Колева
Кабинет P 216
Телефон +359 882 529 587
E-mail vice_adm@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2018