Начало / Преподаватели / Администрация /

Борислав Инджов

Ректорат, Длъжностно лице по защита на данните - Длъжностно лице по защита на данните

Борислав Инджов
Кабинет п.к. 1046, гр. София, бул. Христо Смирненски №1, Нова сграда, корпус А, ет. 4, стая 415
E-mail dpo@uacg.bg