Начало / Преподаватели / Администрация /

Валентин Маринков

Хидротехнически факултет, Хидротехника и хидромелиорации - Специалист, поддръжка

Валентин Маринков
Телефон 9635245/742
E-mail vmarinkov_fhe@uacg.bg