Начало / Преподаватели / Администрация /

Лилия Иларионова

Факултет по транспортно строителство, Обществени науки - Секретар на катедра

Лилия Иларионова
Кабинет Б 1045
Приемно време

 13-17 ч.

Телефон 0885168621
E-mail lili_il@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2010