Начало / Преподаватели / Администрация /

Соня Панева - Калеканова

Ректорат, Финансово-счетоводен отдел - Счетоводител

Соня Панева - Калеканова
Кабинет 272
Телефон 9635245/205
E-mail paneva_fso@uacg.bg