Начало / Преподаватели / Администрация /

доц. д-р инж. Юри Цановски

Геодезически факултет - Зам.-декан по научна и международна дейност

Геодезически факултет, Висша геодезия

доц. д-р инж. Юри Цановски
Кабинет 500
Приемно време

ИЗПИТ 29.11.2021 г - след предварително записване на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2YbDNRuslor_i-carCn6yAe-Cz8KgEZZmqF-X61UZq5H4w/viewform?usp=sf_link

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ЯВЯВАНЕ!

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: 

Понеделник: 12:00 - 13:00;

Четвъртък: 12:00 - 13:00

Телефон 9635245/
E-mail tzanovski_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2004

Лекционни курсове

 

Изравнение на основни геодезически мрежи (ИОГМ) - лекции

Глобални Навигационни Спътникови Системи и Мрежи (ГНССМ) - лекции и упражнения;

Прецизни GPS измервания - лекции и упражнения /специализации Висша геодезия и Приложна геодезия/

Кинематични приложения на GPS - лекции и упражнения /специализация Висша геодезия/; 

Космическа геодезия - упражнения.

Образование

Средно специално - Строителен техник, Строителен техникум "Хр. Ботев", 1998 г., гр. София;

Висше - Магистър инженер - геодезист, УАСГ, 2003 г., гр. София;

Доктор - научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", 2014 г., гр. София;

Доцент - научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", 2016г., гр. София.

Езици

Руски език

Английски език

Научни интереси

Инженерна геодезия, Кадастър, Хидрография, GNSS

Научна дейност

Изследвания в Антарктика

Друга информация

Участник в 18-та и 24-та Български антарктически експедиции

Публикации

Basics of GPS
Geofrey Blewitt

Книги

Основи на приложението на GPS
Минчев, Здравчев, Георгиев

Конспекти


Конспект по ГНССМ
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Конспект по Прецизни ГНСС измервания
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Учебни материали

Лекции ГНССМ 1-8
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски


Наблюдателен карнет
гл. ас. инж. Юри Цановски

Лекции по Прецизни GNSS измервания
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Лекции по Кинематични приложения на ГНСС
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Курсови задачи и задания