Начало / Преподаватели / Администрация /

доц. д-р арх. Панайот Савов

Архитектурен факултет - Зам.-декан по учебната дейност

Архитектурен факултет, Обществени сгради - Ръководител катедра

Архитектурен факултет, Обществени сгради

доц. д-р арх. Панайот Савов
Кабинет 1002
Приемно време

 TBA

 
Телефон 0886944802
E-mail savov_far@uacg.bg

Лекционни курсове

частични лекции от дисциплината Обществени сгради — специализиран лекционен курс за преддипломанти на катедра Обществени сгради

 

Образование

  • Магистър по Архитектура;
  • ОНС Доктор.

Езици

  • английски;
  • руски.

Професионални умения

  • обучаване на студенти;
  • проектиране.

Научни интереси

 

Научна дейност

Членство

Участие в научно-изследователски проекти

 —

Участие в проектиране и строителство

 

Участие в международни проекти

 

Научни и академични длъжности

  • асистент — от 2007 до 2013;
  • главен асистент — от 2013 до 2016;
  • доцент — от 2016 до настоящия момент.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

интерактивна и реактивна архитектура, отзивчиви пространства, блобитектура, флуидна архитектура, генеративна и параметрична архитектура, физически медии, архитектура в киноформата

Други длъжности и дейности

Публикации

 

Друга информация

 

Книги

Дигитални модели за интерактивна комуникация между архитектурните пространства и техните обитатели, 2020. ISBN: 978-619-188-392-9
Автор: Панайот Савов. Книгата е публикувана на базата на защитен през 2013 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор"

Курсови задачи и задания


Хоби