Начало / Преподаватели / Администрация /

инж. Симеон Бояджиев

Ректорат, - Ръководител

Строителен факултет, Строителни материали и изолации - Инженер поддръжка

инж. Симеон Бояджиев
Кабинет 740
E-mail sbojadjiev@yahoo.com
Място и дата на раждане гр.София

Образование

Магистър инженер "Хидротехнически съоръжения"

Членство

KIIP

BAW

Участие в научно-изследователски проекти

Възстановяване на бетонни и стоманобетонни конструкции под вода

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Други

Информация