Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

инж. Росица Македонска
Докторант

проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Зам.-декан по научна и международна дейност

Валентин Маринков
Специалист, поддръжка

гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова
Преподавател

Пенка Маринова
Секретар на катедра

проф. д-р инж. Иван Марков
Ректор

Марина Маркова
Секретар на катедра

Валентина Милева
Организатор НИ

инж. Иван Мирчев
Инженер поддръжка

Виолета Младенова
Началник отдел