Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р инж. Петър Павлов
Ръководител катедра

Настя Павлова
Организатор на факултет

Соня Панева - Калеканова
Счетоводител

Полина Панталеева
Инспектор на факултет

Пост 6 – паркинг при ул.Д. Войников
пост 6 - паркинг при ул. Д. Войников

Костадин Пачев
Водопроводчик

инж. Елена Пейчинова
Геодезист

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Декан

ст.пр. Десислава Петкова
Директор на център

проф. д-р инж. Богомил Петров
Директор на център

Митко Петров
Техник

Симона Петрова
Инспектор

Анастасия Петрова
Технически организатор

Спаска Костадинова Петрова
домакин Ректорат

доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
Зам.-декан по учебната дейност