Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д.н. инж. Станислав Василев
Преподавател

инж. Светлана Василева
Инспектор

инж. Красимир Величков
Инженер поддръжка

Стефани Величкова
Секретар на катедра

доц. д-р Тони Венелинов
Преподавател

инж. Димитър Витанов
Помощник-ректор

мат. Албена Владимирова
Инспектор на факултет

Десислава Владимирова
Инспектор/заплати

Зоя Владова
Организатор

Адриана Владова
Счетоводител

Мая Войнова
Инспектор/кадри

Валентина Вълова
Библиограф-информатор