Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

инж. Павел Давидов
Ръководител лаборатория

проф. д-р арх. Орлин Давчев
Декан

ас. инж. Светослав Делийски
Инженер поддръжка

Елена Джамбазка
книговезец

гл.ас. д-р инж. Северина Джорова-Маринова
Преподавател

инж. Сашко Димитров
Инженер поддръжка

Първан Димитров
Дърводелец

Ирина Димитрова
Библиотекар

Кунка Димитрова
Организатор

Елисавета Димитрова
Началник отдел

Станислава Димитрова
Секретар на катедра

Розалина Димитрова
Счетоводител при СССО

Лъчезар Димов
шофьор автобус

Биляна Димова
Инспектор на факултет

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

Росица Динева
Инспектор

инж. Звездичка Добрева
Инспектор

Ивелина Донева
Началник отдел

Ивайло Дончев
Библиотекар

Силвия Дошева
Инспектор

гл.ас. инж. Петър Дракалиев
Системен програмист в УЦИТ

Вяра Дюлгерова
книговезец

Мая Дюлгерова
Счетоводител