Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
Декан

Венцислав Иванов
Началник сектор

Ирина Иванова
Секретар на ВУЗ

Мирослава Иванова
Организатор на факултет

Лилия Иларионова
Секретар на катедра

Кристина Илиева
Специалист, поддръжка

гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова
Преподавател

Сийка Илова
Организатор

Борислав Инджов
Длъжностно лице по защита на данните