Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

Нели Кайкова
Библиотекар

Георгия Кинева
Секретар на катедра

Мирослава Кирилова
Счетоводител

Виолетка Кишишова
домакин Нови сгради

инж. Бойко Кияков
Началник сектор

инж. Живко Ковачев
Електротехник

инж. Сергей Козловский
Инженер поддръжка

Генка Колева
Секретар на ВУЗ

ст.пр. Лъчезар Коцев
Директор на център

Любка Кръжева
Счетоводител

Стефан Кръстанов
Експерт

Виолета Кръстева
Секретар на катедра

Лидия Кръстева
Счетоводител при СССО

доц. д-р инж. Иван Кунчев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

инж. Николай Куюмджиев
Мрежови администратор