Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р инж. Петър Павлов
Преподавател

Настя Павлова
Организатор на факултет

Соня Панева - Калеканова
Счетоводител

Полина Панталеева
Инспектор на факултет

Пост 6 – паркинг при ул.Д. Войников
пост 6 - паркинг при ул. Д. Войников

инж. Елена Пейчинова
Геодезист

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Зам.-ректор по научна и приложна дейност, качество и акредитация

ст.пр. Десислава Петкова
Директор на център

проф. д-р инж. Богомил Петров
Директор на център

Симона Петрова
Инспектор

Анастасия Петрова
Технически организатор

Спаска Костадинова Петрова
домакин Ректорат

Анастасия Пешева
Секретар на катедра

ас. арх. Костадин Попов
Технически организатор

Ивета Попова
Секретар на катедра