Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

Мария Толева
Касиер при СССО

инж. Петя Томова-Пенкова
Секретар на катедра

инж. Пламен Тошков
Инженерна поддръжка в УЦИТ

физ. Симеон Трендафилов
Организатор