Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Борис Цанков
Преподавател

Десислава Цанкова
Организатор НИ

доц. д-р инж. Юри Цановски
Зам.-декан по учебната дейност

Георги Цонев
Специалист, поддръжка