Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

Божан Ганев
Системен администратор

Чавдар Гарванов
Тоноператор

инж. Антоанета Гардакова
Oтговорник на проект в УЦИТ

Катя Гачева
Счетоводител

доц. д-р инж. Лазар Георгиев
Зам.-декан по учебната дейност

Николай Георгиев
Организатор

Илия Георгиев
Системен администратор

гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева
Преподавател

Виолета Георгиева
Касиер

Цветана Георгиева
Библиотекар

Мария Георгиева
Ръководител база

Светослава Георгиева
телефонист

инж. Грета Георгиева
Инженер поддръжка

Цветан Гергов
Техник

адв. Добринка Главинчева
Юридически съветник

Илка Гогова
Инспектор на факултет

проф. д-р инж. Славейко Господинов
Зам.-ректор по учебни дейности, качество и акредитация

Силвия Грозданова
Секретар на катедра

Росица Грозданова
Секретар на катедра