Начало / Преподаватели / Актуални конкурси

Актуални конкурси

В тази страница ще намерите актуалните обяви за нови конкурси за академчни длъжности и други работни места в УАСГ.

Обява за заемане на академични длъжности
10.11.2020
 В Държавен вестник брой 96/10.11.2020г. е публикувана следната обява:
Източник: Човешки ресурси
Обява за конкурс за наемане на лаборант Строителна лаборатория
06.10.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ЛАБОРАНТ СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"
14.07.2020
 В Държавен вестник брой 62/14.07.2020г. е публикувана следната обява:
Обява за заемане на академични длъжности
19.06.2020
 В Държавен вестник брой 55/19.06.2020г. е публикувана следната обява:
Източник: Човешки ресурси
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6