Home / Staff / Vacancies

Vacancies

Обява за академична длъжност "главен асистент"
15.01.2021
 В Държавен вестник бр.4/15.01.2021г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Обява за конкурс за наемане на специалист по рентгенова флуоресценция
16.12.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕНТГЕНОВА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Обява за заемане на академични длъжности
08.12.2020

Source: Отдел Човешки ресурси
Обява за заемане на академични длъжности
10.11.2020
 В Държавен вестник брой 96/10.11.2020г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Обява за конкурс за наемане на лаборант Строителна лаборатория
06.10.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ЛАБОРАНТ СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6