Home / Staff / Vacancies

Vacancies

Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
09.04.2024
 В Държавен вестник брой 32/09.04.2024г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
19.03.2024
 В Държавен вестник брой 23/19.03.2024г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
13.02.2024

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
30.01.2024

Source: "Човешки ресурси"
Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
08.12.2023
В Държавен вестник бр.102/08.12.2023г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
03.11.2023
 В Държавен вестник брой 92/03.11.2023г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
Уасг набира кандидати за "асистент"
31.08.2023

Source: "Човешки ресурси"
Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
04.08.2023
 В Държавен вестник брой 67/04.08.2023г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7