Home / Staff / Vacancies

Vacancies

Обява за заемане на академични длъжности
06.08.2021
 В Държавен вестник брой 65/06.08.2021г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Обява за академична длъжност "главен асистент"
08.06.2021
 В Държавен вестник бр.48/08.06.2021г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 8