Home / Staff / Vacancies

Vacancies

УАСГ набира кандидати за "асистент"
23.11.2023

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
23.11.2023

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
07.11.2023

Source: "Човешки ресурси"
Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
03.11.2023
 В Държавен вестник брой 92/03.11.2023г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
31.10.2023

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
18.10.2023

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
06.10.2023

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
06.10.2023

Source: "Човешки ресурси"
Уасг набира кандидати за "асистент"
31.08.2023

Source: "Човешки ресурси"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 14