Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за "асистент"

06.03.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент”, в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“, 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ при Архитектурен факултет, със срок за подаване на документите  до 06.04.2023г. (вкл.)

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, сграда Ректорат, кабинет №202, за справки тел. 02/866-90-54

 

 Source: Човешки ресурси