Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за "асистент"

13.03.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по дисциплината „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ - 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Приложна геодезия“ при Геодезически факултет, със срок за подаване на документите до 12.04.2022г. (вкл.)

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, сграда Ректорат, кабинет №202, за справки тел. 02/866-90-54.

 Source: Човешки ресурси