Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за "асистент"

28.03.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 4.2. Химически науки, 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ при Хидротехнически факултет, със срок за подаване на документите до 11.04.2023г. (вкл.)

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/866-90-54

 Source: "Човешки ресурси"