Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за преподавател по английски език

12.05.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за преподавател по английски език - 1 (едно) място, за нуждите на Център по приложна лингвистика, със срок за подаване на документите  до 12.06.2023г. (вкл.)

Кандидатите за участие в процедурата подават в отдел „Човешки ресурси” следните документи:

-         Заявление за участие в процедурата;

-         Автобиография;

-         Копие на диплома за завършено образование: ОКС „Магистър“ по специалността на езика на преподаване. При подаването на документите се представя и оригинала на дипломата, който след сверка с копието се връща на кандидата;

-         Документ, удостоверяващ трудов стаж (ако кандидатът има такъв);

-         Медицинско свидетелство;

-         Свидетелство за съдимост;

-         Други документи (по преценка на кандидата).

 

За справки тел.: 02/866-90-54Source: "Човешки ресурси"