Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за "асистент"

06.06.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” за нуждите на катедра „Масивни конструкции“ при Строителен факултет, със срок за подаване на документите  1 (един) месец, както следва:

-         асистент по стоманобетонни конструкции в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 1 (едно) място;

-         асистент по обследване и изпитване на строителни конструкции  в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 1 (едно) място.

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/866-90-54

 Source: "Човешки ресурси"