Home / Staff / Vacancies /

Уасг набира кандидати за "асистент"

31.08.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 4.5. Математика, 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Математика“ при Факултет по транспортно строителство, със срок за подаване на документите до 11.09.2023г. (вкл.)

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/866-90-54

 Source: "Човешки ресурси"