Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за "асистент"

31.10.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ при Строителен факултет, със срок за подаване на документите  до 03.01.2024г. (вкл.)

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/866-90-54Source: "Човешки ресурси"