Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за "асистент"

07.11.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ (Архитектурни конструкции), 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Технология на архитектурата“ при Архитектурен факултет, със срок за подаване на документите  до 05.01.2024 г. (вкл.)

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/866-90-54.Source: "Човешки ресурси"