Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за преподавател

16.11.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за преподавател в направление баскетбол - 1 (едно) място и направление ориентиране – 1 (едно) място, за нуждите на Център по физическа култура и спорт, със срок за подаване на документите  до 30.11.2023г. (вкл.)

Кандидатите за участие в процедурата подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат следните документи:

-         Заявление за участие в процедурата;

-         Автобиография;

-         Копие на диплома за:

ОКС „бакалавър“ с професионална квалификация „треньор по баскетбол“, респективно „треньор по ориентиране“ и ОКС „магистър“ по „Спортна психология“, „Спорт, фитнес, здраве“ или „Физическо възпитание и спорт“

или

ОКС „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по физическо възпитание“ и ОКС „магистър“ по „Спорт за високи постижения“ (по баскетбол, респективно по ориентиране).

-         Документ, удостоверяващ трудов стаж (ако кандидатът има такъв).

-         Медицинско свидетелство.

-         Свидетелство за съдимост.

-         Други документи (по преценка на кандидата)

 

 

За справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54