Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за "асистент"

23.11.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Строителна механика, 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Строителна механика“ при Строителен факултет, със срок за подаване на документите до 23.01.2024г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат,  за справки тел.: 02/866-90-54.

 Source: "Човешки ресурси"