Home / Staff / Vacancies

Vacancies

Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
04.08.2023
 В Държавен вестник брой 67/04.08.2023г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за академична длъжност "главен асистент"
11.07.2023
 В Държавен вестник брой 59/11.07.2023г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
10.07.2023

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
05.07.2023

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
30.06.2023

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
06.06.2023

Source: "Човешки ресурси"
Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
26.05.2023
 В държавен вестник бр.46/26.05.2023г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
19.05.2023

Source: "Човешки ресурси"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7