Home / Staff / Vacancies

Vacancies

Обява за академична длъжност "асистент"
07.01.2019

Source: Човешки ресурси
Обява за академична длъжност "главен асистент"
11.12.2018
 В Държавен вестник брой 102/11.12.2018г е публикувана следната обява:
Обява за заемане на академични длъжности
09.11.2018
 В Държавен вестник брой 93/09.11.2018г. е публикувана следната обява
Source: Човешки ресурси
Обява за академична длъжност "главен асистент"
09.10.2018
 В Държавен вестник брой бр.83/09.10.2018г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Обява за академична длъжност " главен асистент"
31.08.2018
 В Държавен вестник брой 72/31.08.2018г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Go to page 1 ... 9 | 10 | 11 | 12 | 13