Home / Staff / Vacancies

Vacancies

Обява за академична длъжност " главен асистент"
31.08.2018
 В Държавен вестник брой 72/31.08.2018г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Обява за академична длъжност "главен асистент"
21.08.2018
 В държавен вестник брой 69/21.08.2018г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Обява за заемане на академични длъжности
14.08.2018
 В Държавен вестник брой 67/14.08.2018г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Go to page 1 ... 11 | 12 | 13 | 14