Home / Staff / Vacancies

Vacancies

Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
26.05.2023
 В държавен вестник бр.46/26.05.2023г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
19.05.2023

Source: "Човешки ресурси"
Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
09.05.2023
 В Държавен вестник брой 41/09.05.2023г е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
04.04.2023
 В държавен вестник брой 30/04.04.2023г. е публикувана следната обява
Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
28.03.2023

Source: "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за "асистент"
13.03.2023

Source: Човешки ресурси
УАСГ набира кандидати за "асистент"
06.03.2023

Source: Човешки ресурси
УАСГ набира кандидати за академични длъжности
28.02.2023
 В Държавен вестник брой 19/28.02.2023г. е публикувана следната обява
Source: Човешки ресурси
УАСГ набира кандидати за академична длъжност "главен асистент"
07.02.2023
 В Държавен вестник брой 13/07.02.2023г. е публикувана следната обява:
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 14