Home / Staff / Vacancies

Vacancies

УАСГ набира кандидати за академични длъжности
17.01.2023
 В Държавен вестник брой 5/17.01.2023г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
УАСГ набира кандидати за академична длъжност "главен асистент"
09.12.2022
 В Държавен вестник брой 98/09.12.2022г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
УАСГ набира кандидати за академична длъжност "Доцент"
11.11.2022
 В Държавен вестник бр.90/11.11.2022г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"
31.08.2022
Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 14