Начало / Преподаватели / Текущи процедури

Текущи процедури

В тази страница се обявява информацията свързана с процедури за избор на преподаватели съгласно Закона за развитие на академичния състав в РБ и правилниците към него.

Документи на кандидатите за Ректор на УАСГ за мандат 2019-2023 г.
26.11.2019, Д. Недялков
В деловодството са постъпили документите на 6 (шест) кандидата за Ректор на УАСГ за мандат 2019-2023 г.
Източник: Комисия по Избори 2019
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА
17.10.2018, Д. Недялков
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА
Източник: катедра "Жилищни сгради"
Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Москова – Сунгарска
29.06.2018, данаил недялков
Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Москова – Сунгарска
Източник: катедра "Промишлени и аграрни сгради"