Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Проекти / Завършени проекти

Завършени проекти

Използване на космически изображения за оценка на екологичното състояние на почвите
2009 - 2010

Втори етап от проект. с ръководител доц. д-р инж. Б. Маринов

HERITAGE: ESPRIT
2006 - 2008

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА - ОПАЗВАНЕ – ИНТЕГРИРАНИ В ТУРИЗМА
(HERITAGE: ESPRIT)