Home / My UACEG / Forgotten Password

Forgotten Password

Моля въведете потребителското име и/или email адреса, въведен в личния ви профил. След попълване и изпращане на данните, на този email адрес ще бъде изпратено съобщение с по-нататъшни инструкции.

Личните профили на преподавателите и служителите в УАСГ могат да се видят на следните места:

  • в раздела Факултети - в телефонния справочник на съответния факултет
  • в раздела Преподаватели, по азбучен ред на фамилното име - в съответните списъци за преподаватели и служители
  • в структурата на Университета - за отделните центрове и службите и отделите към Ректората

 

Please fill in at least one of the fields marked with asterisks (*).

*