Home / Research / News /

ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" - предоставяне на документи от базови организации и партньорски организации за кандидатстване по конкурси на Фонд "Научни изследвания за 2019 г.

09.09.2019, ЦНИП

За улесняване на  процедурите за кандидатстване, ИС на ФНИ е взел решение да покани ръководителите на потенциалните базови и  партньорски организации по конкурсите  на ФНИ да представятпредварително изискваните  в един екземпляр изискваните в Насоките за конкурсите документи и декларации от представляващите съответните организации.