Home / Research / News /

Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2020 г. - 2020 година

29.11.2019, ЦНИП
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на висшите училища научноизследователска или художественотворческа дейност на МОН, се обявава намерение за разкриване на ежегоден конкурс за финансиране на научни разработки 2020 г.Подробна информация за конкурса: условия за кандидатстване и необходими документи, бланки за участие, критерии за оценка, приоритетни направления са качени на сайта на УАСГ .

Photo Gallery