Home / Research / News /

Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2020 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП

28.02.2020, ЦНИП
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НИПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2020 година научноизследователски проекти, на 05.03.2020 (четвъртък)от 12.00 часа в ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА СТРОИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ НА УАСГ – корпус Б, 3 етаж (311- зала).