Home / Research / News /

Конкурс за финансиране на научни разработки 2023

01.12.2022
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 575 / 01.12.2022 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2023 г. Документи за участие в конкурса се приемат до 06.01.2023 г. включително, от ЦНИП при УАСГ, кабинет 301 б,(корпус А).


Source: ЦНИП