Начало / Наука и проектиране / Новини /

Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2024 година

30.10.2023

 На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на висшите училища научноизследователска или художественотворческа дейност на МОН, обявявам намерение за разкриване на ежегоден конкурс за финансиране на научни разработки 2024 г.

 НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ – ОБЩО ОСНОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА 2024г.

 

За по-голяма обективност при преценката за научната стойност на проектните предложения на Общо основание и Инфраструктурни, същите трябва да бъдат презентирани по предварително обявен регламент пред членовете на Комисията по наука и представители от деканатите на всички факултети.

Презентациите да се депозират до 18.12.2023г. (понеделник). Представянето на презентациите ще бъде на 20.12.2023г. (сряда) по факултети в Заседателната зала на Факултета по транспортно строителство.

Регламентът предвижда презентация с времетраене 15 минути, включваща задължително цел, задачи, обхват на изследването, очакван научен резултат, приблизителна финансова рамка, научен състав и приоритетно направление.

Предварителни заявки за участие в презентациите може за заявите до 18.12.2023 в канцеларията на ЦНИП или на имейл адрес: milva_dfs@uacg.bg и kutova@spnet.net.

След презентирането на проектните предложения се обявява списък на страницата на ЦНИП в сайта на УАСГ на допуснатите до второто обявяване за участие в „Конкурс за финансиране на научни разработки - 2024”.

 

 Източник: ЦНИП - УАСГ