Home / Research / News /

Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2024 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП.

18.04.2024, ЦНИП

Уважаеми Ръководители на проекти,
Проф. д-р инж. Елена Пенева Зам.-Ректор на УАСГ по НПД и КА , Ви кани на работна среща , на 25.04.2024г. (четвъртък) от 13.00 часа в ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА СТРОИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ НА УАСГ – корпус Б, 3 етаж (311- зала).