Начало / Наука и проектиране / Новини

Новини

 


Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2023 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП.
20.04.2023
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2023 година ...
Източник: ЦНИП
Конкурс за финансиране на научни разработки 2023
01.12.2022
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 575 / 01.12.2022 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2023 г. Документи за участие ...
Източник: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2023 година
21.11.2022, ЦНИП
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2022 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП
22.03.2022
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2022 година ...
Източник: ЦНИП
Конкурс за финансиране на научни разработки 2022
03.12.2021
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 512 / 03.12.2021 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2022 г. Документи за участие ...
Източник: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2022 година
18.10.2021
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Източник: УАСГ - ЦНИП
НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2020"
09.06.2021
Семинарът "Научни изследвания 2020" ще се проведе онлайн на 14 и 15 юни 2021 г. съгласно приложените програми за първа и втора сесии. ...
Източник: ЦНИП
Страници: 1 | 2 | 3